Positive SSL Wildcard
Pretraga
Login
Username

Password
BIHENGLISHFRANCAIS
Kontakt info
Derviša Numića 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 33 610 744

+387 33 724 550
Fax: +387 33 724 560
E-mail: bzkbih@bzkbih.ba
Контакт инфо
Дервиша Нумића 7
71000 Сарајево
Босна и Херцеговина
Тел.: +387 33 610 744

+387 33 724 550
Факс: +387 33 724 560
Е-маил: bzkbih@bzkbih.ba
Vi ste posjetitelj
198703
O nama
O nama

 U funkciji nacionalnog biroa Bosne i Hercegovine, Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini je u Sistemu zelene karte, kao punopravna članica Savjeta biroa od 05. 06. 1997.godine. Pravo na izdavanje zelene karte Bosne i Hercegovine stečeno je od 01.07.1998.godine.

Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini osnovan je kao udruženje i predstavlja osiguravajuća društva Bosne i Hercegovine u sistemu zelene karte kako je to definisao Savjet biroa Kretskim sporazumom. Djeluje kao neprofitna i nevladina organizacija koja svoje ciljeve ostvaruje na cijelom području Bosne i Hercegovine. Članice Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini su osiguravajuća društva koja se bave poslovima osiguranja od automobilske odgovornosti. Trenutno je 24 osiguravajućih društava članova Biroa zelene karte BiH.

Ciljevi Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini su:

a) pitanja definirana Kretskim sporazumom i drugim međunarodnim sporazumima o osiguranju vlasnika / korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti,

b) predstavljanje osiguravajućih društava iz Bosne i Hercegovine u sistemu zelene karte,

c) saradnja sa nacionalnim biroima i osiguravajućim društvima u pogledu izvršavanja obaveza preuzetih u skladu sa međunarodnim konvencijama i sporazumima,

d) saradnja sa odgovornim tijelima Bosne i Hercegovine u međunarodnom prometu po pitanjima osiguranja motornih vozila,

e) obavljanje poslova od važnosti za članice u cilju poštivanja primjene odredaba Kretskog sporazuma.

Poslove Biroa obavljaju stručne službe u sjedištu:

Derviša Numića 7, Sarajevo

Tel.: 00387 33 72 45 50, 00387 33 61 07 44

Fax.: 00387 33 72 45 60

E-mail: bzkbih@bzkbih.ba

            claims@bzkbih.ba

            dataprotection@bzkbih.ba

Developed by Daenet d.o.o.© Biro Zelene Karte 2021