Positive SSL Wildcard
Pretraga
Login
Username

Password
BIHENGLISHFRANCAIS
Kontakt info
Derviša Numića 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 33 610 744

+387 33 724 550
Fax: +387 33 724 560
E-mail: bzkbih@bzkbih.ba
Контакт инфо
Дервиша Нумића 7
71000 Сарајево
Босна и Херцеговина
Тел.: +387 33 610 744

+387 33 724 550
Факс: +387 33 724 560
Е-маил: bzkbih@bzkbih.ba
Vi ste posjetitelj
186748
U slučaju nezgode
U slučaju saobraćajne nezgode u inostranstvu
U slučaju saobraćajne nezgode u inostranstvu, osoba koja upravlja vozilom sa BIH registracijskim oznakama treba:

  • popuniti Europsko izvješće o nezgodi,
  • prijaviti i pozvati policijske organe na lice mjesta nezgode,
  • preuzeti potvrdu o oštećenju vozila od nadležne policijske uprave,
  • eventualno prijaviti štetu nacionalnom birou posjećene zemlje, čiji podaci se nalaze na unutrašnjoj strani zelene karte,
  • po povratku u zemlju, štetni događaj prijaviti osiguravajućem društvu kod kojeg je zaključeno obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti.

U slučaju saobraćajne nezgode u Bosni i Hercegovini


1. Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo BIH registracijske oznake

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo sa BIH registracijskom oznakom, oštećeni se sa odštetnim zahtjevom, obraća društvu za osiguranje, sa kojim vlasnik vozila ima zaključen ugovor o obaveznom osiguranju od automobilske odgovornosti, za štete pričinjene trećim osobama.


2. Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo inostrane registracijske oznake, sa valjanom zelenom kartom

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo sa inostranom registracijskom oznakom i valjanom zelenom kartom oštećeni se sa odštetnim zahtjevom, obraća Birou zelene karte u Bosni i Hercegovini. Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini će sukladno važećim pravilima, dodijeliti odštetni zahtjev na obradu i likvidaciju jednom od društava za osiguranje koja se bave obaveznim osiguranjem od automobilske odgovornosti, i o istom obavijestiti podnosioca odštetnog zahtjeva na dostavljenu adresu.


3. Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo neosigurano vozilo

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo koje nije imalo zaključeno obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti za štete pričinjene trećim osobama, oštećeni se sa odštetnim zahtjevom obraća Zaštitnom fondu Federacije BiH ili Zaštitnom fondu Republike Srpske, u zavisnosti od prebivališta osobe koja je u posjedu neosiguranog vozila.

4. Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo nepoznato vozilo

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo koje ostane nepoznato, oštećeni se sa odštetnim zahtjevom obraća Zaštitnom fondu Federacije BiH ili Zaštitnom fondu Republike Srpske u zavisnosti od mjesta nezgode. U ovom slučaju oštećeni ima pravo samo na naknadu zbog smrti ili fizičkih povreda.

5. Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo koje je na dan saobraćajne nezgode bilo osigurano kod društva za osiguranje prema kojem je pokrenut postupak likvidacije / stečaja ili zbog oduzimanja odobrenja za rad zbog neispunjavanja finansijskih obaveza:

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo koje je na dan saobraćajne nezgode bilo osigurano kod društva za osiguranje prema kojem je pokrenut postupak likvidacije / stečaja ili zbog oduzimanja odobrenja za rad zbog neispunjavanja finansijskih obaveza, oštećeni se sa odštetnim zahtjevom obraća Zaštitnom fondu Federacije BiH ili Zaštitnom fondu Republike Srpske u zavisnosti od registracije odnosnog društva za osiguranje.


6. Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo motorno vozilo Oružanih snaga BiH

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo motorno vozilo Oružanih snaga BiH oštećena osoba se sa zahtjevom za naknadu štete Ministarstvu odbrane-obrane BiH.

Ovo iz razloga što vozila Oružanih snaga BiH ne podliježu obaveznom osiguranju od automobilske odgovornosti za štete pričinjene trećim osobama.


7. Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo EUFOR-a


Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo EUFOR-a, sa zahtjevom za naknadu štete oštećeni se obraća, direktno ili preko svog društva za osiguranje, jedinici EUFOR-a kojoj pripada vozilo koje je prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu.

8. Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo OSCE

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo u vlasništvu OSCE-a i valjanom zelenom kartom, sa zahtjevom za naknadu štete oštećeni se obraća, direktno ili preko svog društva za osiguranje, Birou zelene karte u Bosni i Hercegovini, obzirom da takva vozila posjeduju osiguranje od automobilske odgovornosti za štete pričinjene trećim osobama.

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo u vlasništvu OSCE-a sa BiH diplomatskim tablicama, sa zahtjevom za naknadu štete oštećeni se obraća, društvu za osiguranje u Bosni i Hercegovini, kod kojeg je zaključeno osiguranje od automobilske odgovornosti za štete pričinjene trećim osobama.

Developed by Daenet d.o.o.© Biro Zelene Karte 2021