Positive SSL Wildcard

Informacije za vozače stranih vozila koja ulaze u Bosnu i Hercegovinu

Vozači koji na teritoriju Bosne i Hercegovine ulaze i saobraćaju sa vozilima koja se uobičajeno nalaze stacionirana u inostranstvu, dakle, vozila sa ino – registarskom oznakom, moraju posjedovati valjanu međunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na teritoriji Bosne i Hercegovine.

 

U zavisnosti od režima na kojem se zasniva ugovorni odnos između Biroa zelene karte BiH i pojedinih nacionalnih biroa zemalja članica „Sistema zelene karte“, kao valjana međunarodna isprava o osiguranju od automobilske odgovornosti na području Bosne i Hercegovine priznaje se međunarodna karta za osiguranje automobila – zelena karta/ IMIC (režim zelene karte) ili registarska tablica (režim MGA).

 

1.     Režim zelene karte

U režimu zelene karte ugovorni odnos između Biroa zelene karte BiH  i nacionalnih biroa pojedinih zemalja članica „Sistema zelene karte“  zasniva se na postojanju valjane zelene  karte/IMIC.

 

U skladu sa aktuelnim propisima i instrukcijama Biroa zelene karte BiH, kao valjana međunarodna isprava o osiguranju od automobilske odgovornosti za vozila sa ino – registarskom oznakom priznaje se dokument poznat pod nazivom „zelena karta/IMIC“ (International Motor Insurance Card), koja može biti štampana na papiru zelene ili bijele boje, najvećeg formata do A4, koja mora biti samostalan dokument (npr. nezavisna od polise automobilskog osiguranja), i koja mora biti predočena u materijalnoj (papirnoj) formi (ne prihvata se elektronska forma iste).

 

Valjanu zelenu  kartu/IMIC prilikom ulaska i saobraćanja po putevima u Bosni i Hercegovini moraju posjedovati vozači motornih vozila sa registarskim tablicama iz sljedećih zemalja „Sistema zelene karte“:

1.      Albanija (AL),

2.      Azerbejdžan (AZ),

3.      Sjeverna Makedonija (MK),

4.      Maroko (MA),

5.      Moldavija (MD),

6.      Tunis (TN),

7.      Turska (TR),

8.      Ukrajina (UA).

 

 2.     Režim Multilateralnog sporazuma (MGA)

 

U režimu MGA,  ugovorni odnos između Biroa zelene karte BiH i nacionalnih biroa pojedinih zemalja članica „Sistema zelene karte“ zasniva se na pretpostavljenom osiguravajućem pokriću, a kao valjana međunarodna isprava o osiguranju priznaje se registarska tablica, tako da vozila sa registarskim tablicama zemalja potpisnika Multilateralnog sporazuma ne moraju posjedovati zelenu kartu/IMIC.

 

Prilikom ulaska i saobraćanja u Bosni i Hercegovini kao valjana međunarodna isprava osiguranja priznaje se registarska tablica vozila iz sljedećih država članica „Sistema zelene karte“ čiji biroi su potpisnici Multilateralnog sporazuma:

1.      Andora (AND), 

2.      Austrija (A),

3.      Belgija (B),

4.      Bugarska (BG),

5.      Kipar (CY),

6.      Češka (CZ),

7.      Njemačka (D),

8.      Danska (DK),

9.      Španjolska (E),

10.  Estonija (EST),

11.  Francuska (F),

12.  Finska (FIN),

13.  Ujedinjeno Kraljevstvo (UK),

14.  Grčka (GR),

15.  Mađarska (H),

16.  Hrvatska (HR),

17.  Italija (I),

18.  Irska (IRL),

19.  Island (IS),

20.  Luksemburg (L),

21.  Litvanija (LT),

22.  Latvija (LV),

23.  Malta (M),

24.  Norveška (N),

25.  Holandija (NL),

26.  Portugal (P),

27.  Poljska (PL),

28.  Rumunija (RO),

29.  Švedska (S),

30.  Slovačka (SK),

31.  Slovenija (SL),

32.  Švicarska (CH),

33.  Srbija (SRB),

34.  Crna Gora (MNE),

35.  Lihtenštajn (FL),

36.  Monako (MC),

37.  San Marino (RSM),

38.  Vatikan (V).

 

 

Odredbe Multilateralnog sporazuma ne odnose se na određene vrste vozila - na primjer poljoprivredne mašine, vozila koja pripadaju vojnim silama NATO ili pojedinim vojnim snagama država, vozila bez registarskih tablica. Najčešće vozači ovih vozila prilažu zelenu kartu/IMIC kao dokaz važećeg međunarodnog osiguranja.

  

3.     Granično osiguranje

 

Vozila sa registarskom oznakom zemalja koje nisu članice „Sistema zelene karte“, npr. Sjedinjene američke države (USA), Katar (Q) itd., kao i vozila iz zemalja članica „Sistema zelene karte“ ali bez posjedovanja valjane međunarodne isprave o osiguranju, moraju prilikom ulaska i saobraćanja po putevima u Bosni Hercegovini imati polisu “graničnog osiguranja”,  koja pokriva period boravka u zemlji.

 

Granično osiguranje se može zaključiti na graničnom prelazu sa jednim od osiguravajućih društava iz Bosne i Hercegovine koje se bavi obaveznim osiguranjem od automobilske odgovornosti, a lista istih se može pronaći na slijedećem linku:

https://www.bzkbih.ba/bs/clanice

Cijena premije graničnog osiguranja zavisi od vrste vozila i dužine boravka.