Positive SSL Wildcard

Prijavite štetu putem obrasca

Ukoliko ste imali saobraćajnu nezgodu u Bosni i Hercegovini prouzrokovanu od strane vozila sa inostranim registarskim oznakama, potrebno je da popunite „Obrazac za prijavu štete“ (link na dnu teksta), te kompletirate dokumentaciju navedenu u istom.

Obavezan sastavni dio dokumentacije treba biti i potpisana saglasnost za obradu ličnih podataka (link na dnu teksta) Tako kompletirani odštetni zahtjev dostavite poštom ili elektronskim putem: u Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini na adresu: 

Derviša Numića br. 7, 71000 Sarajevo

Email adresa: claims@bzkbih.ba

Fax: +387 33 724 560

Ukoliko strano osiguravajuće društvo štetnika ima korespondenta u Bosni i Hercegovini, kompletirani odštetni zahtjev možete dostaviti direktno nadležnom BH osiguravajućem društvu (listu korespondenata možete naći ovdje).

Obrazac za prijavu štete

Saglasnost za obradu ličnih podataka