Positive SSL Wildcard

Osiguravajuća društva kojima je prestalo članstvo

Lista osiguravajućih društava koja su prestala biti članice Biroa zelene karte BiH


Br. Osiguravajuće društvo Kod Datum prestanka članstva Napomena
1 KAMEL OSIGURANJE d.d. Tešanj 03 21. 09. 2000. Brisano iz sudskog registra
2 EKVATOR OSIGURANJE a.d. Banja Luka 58 30. 10. 2001. Brisano iz sudskog registra
3 NAPREDAK OSIGURANJE d.d. Sarajevo 06 25. 04. 2003. Brisano iz sudskog registra
4 MEDIUM OSIGURANJE d.d. Travnik 23 30. 05. 2003. Brisano iz sudskog registra
5 OSIGURANJE HELIOS d.d. Mostar 22 05. 06. 2003. U likvidaciji
6 GRAND OSIGURANJE a.d. Zvornik 57 14. 07. 2003. Brisano iz sudskog registra
7 UNA SANA OSIGURANJE d.d. Bihać 21 10. 02. 2006. U likvidaciji
8 BOSANSKO-NJEMAČKO OSIGURANJE d.d. Tuzla 15 01. 08. 2006. U likvidaciji
9 HERCEGOVINA OSIGURANJE d.d. Mostar 16 14. 10. 2010. U likvidaciji
10 LIDO OSIGURANJE d.d. Ilidža 08 12. 06. 2012. U likvidaciji

Lista osiguravajućih društava koja su promijenila naziv ili izvršila statusne promjene


Br. Stari naziv Kod Promjena Novi naziv Datum promjene Promjena Novi naziv Datum promjene
1 TRIGLAV BH OSIGURANJE d.d. Sarajevo 07 Promjena naziva TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Sarajevo 14. 10. 2011.
2 BOSNA OSIGURANJE d.d. Sarajevo 11 Promjena naziva BOSNA-SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 16. 01. 2007. Promjena naziva ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Sarajevo 31. 01. 2018.
3 RAIFFEISEN OSIGURANJE BIH d.d. Sarajevo 13 Promjena naziva UNIQA OSIGURANJE d.d. Sarajevo 15. 08. 2006.
4 SUNCE BIH OSIGURANJE d.d. Livno 19 Pripojeno BOSNA-SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 26. 12. 2006.
5 VGT OSIGURANJE d.d. Visoko 20 Pripojeno GRAWE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 04. 05. 2018.
6 ZOVKO OSIGURANJE d.d. Žepče 24 Pripojeno BOSNA-SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 24. 01. 2018.
7 ASA OSIGURANJE DD, Sarajevo 25 Promjena naziva ASA CENTRAL OSIGURANJE DD, Sarajevo 10. 02. 2023.
8 CENTRAL OSIGURANJE D.D., Sarajevo 27 Pripojeno ASA CENTRAL OSIGURANJE DD, Sarajevo 10. 02. 2023.
9 BOBAR OSIGURANJE a.d. Banja Luka 51 Promjena naziva ATOS OSIGURANJE a.d. Bijeljina 28. 03. 2016. Pripojeno GRAWE OSIGURANJE a.d. Banja Luka 17. 01. 2020.
10 KOSIG DUNAV OSIGURANJE a.d. Banja Luka 52 Promjena naziva DUNAV OSIGURANJE a.d. Banja Luka 23. 07. 2010.
11 TRIGLAV KRAJINA-KOPAONIK a.d. Banja Luka 53 Promjena naziva TRIGLAV OSIGURANJE a.d. Banja Luka 08. 08. 2011.
12 JAHORINA OSIGURANJE a.d. Pale 56 Promjena naziva WIENER OSIGURANJE VIG a.d. Banja Luka 01. 12. 2014.
13 "Premium osiguranje" A.D. Banja Luka 66 Promjena naziva Društvo za osiguranje "Premium osiguranje" a.d. Banja Luka 07. 08. 2023.