Positive SSL Wildcard

Osnovne informacije o sporazumu

Zaštita posjetitelja

U slučaju da građani Bosne i Hercegovine dožive prometnu nezgodu i pretrpe štetu krivicom drugog vozila u inostranstvu, po povratku u Bosnu i Hercegovinu mogu dobiti odgovarajuću asistenciju u cilju naplate odštete, pod uslovom da je Biro zelene karte BiH sa nacionalnim Biroom zemlje nezgode potpisao Sporazum o zaštiti posjetitelja, koji može biti temeljni ili opcioni.

1. Temeljni sporazum

Kod potpisanog temeljnog Sporazuma o zaštiti posjetitelja oštećeni građanin Bosne i Hercegovine se može obratiti Birou zelene karte BiH i preko njega dobiti korisne informacije i dokumentaciju kao što su:

  • Identifikacija osiguravača vozila i broja polise osiguranja, na osnovu broja registarske tablice
  • Identifikacija vozača, vlasnika ili korisnika vozila (ako se ne može identifikovati osiguravač)
  • Korisna dokumentacija, kao policijski zapisnik, koja može pomoći u obradi štete
  • Podaci o eventualnom garantnom fondu koji djeluje u zemlji nezgode i objašnjenje o asistenciji koja je dostupna

2. Opcioni sporazum

Kada je u pitanju potpisani Opcioni sporazum o zaštiti posjetitelja, u tom slučaju oštećeni građanin Bosne i Hercegovine može u svojoj zemlji i na svom jeziku podnijeti zahtjev za naknadu štete kod predstavnika za štete stranog osiguravajućeg društva u Bosni i Hercegovini, koji se postavlja na osnovu tog zaključenog Sporazuma. Predstavnik za štete je ovlašten, primiti zahtjev, ponuditi i isplatiti odštetu.

Odabirom odgovarajućeg linka možete dobiti informaciju o državama sa kojima je zaključen Sporazum, kao i kontakt podatke o predstavnicima za štete kod zaključenog Opcionog sporazuma.

Lista država

Lista predstavnika