Positive SSL Wildcard

O nama

Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini je nacionalni biro automobilskog osiguranja koji predstavlja društva za osiguranje iz Bosne i Hercegovine u međunarodnom sistemu osiguranja od automobilske odgovornosti – Sistemu zelene karte.

Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini djeluje kao neprofitna i nevladina organizacija, koja svoje ciljeve ostvaruje na cijelom području Bosne i Hercegovine. Članovi Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini su društva za osiguranje koja obavljaju djelatnost obaveznog osiguranja vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima. Trenutno članstvo čine 23 društva za osiguranje.

Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini je član Savjeta Biroa (Council of Bureaux) iz Brisela – krovne organizacije Sistema zelene karte, koji čini mrežu od 51 zemlje članice i u tom svojstvu obavlja svoje zakonom i međunarodnim sporazumima propisane nadležnosti u cilju zaštite žrtava prekograničnih saobraćajnih nezgoda.

U okviru svojih nadležnosti, Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini  je legitimisan da nadoknadi štetu koja na području Bosne i Hercegovine nastane upotrebom vozila strane registarske oznake sa valjanom međunarodnom ispravom o osiguranju.

Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini rukovodi Informativnim centrom koji pruža podatke zainteresovanim subjektima o društvu za osiguranje kod kojeg je odgovorno vozilo na dan nezgode bilo osigurano.

Poslove Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini obavljaju stručne službe u sjedištu:

Derviša Numića br.7, 71000 Sarajevo

Telefon:

00387 33 72 45 50,
00387 33 61 07 44

Fax:

00387 33 72 45 60

E-mail:

bzkbih@bzkbih.ba
claims@bzkbih.ba
dataprotection@bzkbih.ba
informationcentre@bzkbih.ba