Positive SSL Wildcard

Obrada ličnih podataka

Biro zelene karte BiH obrađuje lične podatke osiguranika, učesnika u saobraćajnim nezgodama i podnosilaca odštetnih zahtjeva u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i zaključenim Sporazumima o obradi ličnih podataka sa ino partnerima (EU Standardne ugovorne klauzule o prenosu ličnih podataka iz EU u treće zemlje).

Obrađuju se samo oni lični podaci koji su potrebni u svrhu obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti (Informativni centar) i rješavanja odštetnih zahtjeva iz saobraćajnih nezgoda koje se dogode u Bosni i Hercegovini, kao i u zemljama Sistema zelene karte u kojim učestvuje vozilo BIH registarske oznake.

Biro zelene karte BiH lične podatke koje obrađuje dobiva od društava za osiguranje iz Bosne i Hercegovine, ino partnera koji obrađuju odštetne zahtjeve ili direktno od podnosilaca odštetnih zahtjeva.

Nosioci ličnih podataka (lica na koja se podaci odnose), u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, imaju sljedeća prava:

    -   da budu obaviješteni o prikupljanju podataka od strane kontrolora;
    -   da budu obaviješteni o izvoru ličnih podataka;
    -   na pristup ličnim podacima;
    -   na informacije u vezi s obradom njihovih ličnih podataka;
     -  na podnošenje prigovora.

Za sve informacije i prigovore u vezi sa obradom njihovih ličnih podataka, nosioci ličnih podataka mogu se obratiti direktno službeniku za zaštitu ličnih podataka (DPO) Biroa zelene karte BiH putem e-mail adrese dataprotection@bzkbih.ba ili na zvaničnu e-mail adresu Biroa zelene karte BiH.