Positive SSL Wildcard
Lista država i lista predstavnika s kojima je potpisan Sporazum o zaštiti posjetitelja
R. br. Naziv države Datum stupanja na snagu Osiguravajuće društvo
Inostrano BiH
1 GRČKA 01.03.2015. GENERALI HELLAS I INS. CO. SA (ex. AXA INSURA SARAJEVO OSIGURANJE D.D.
2 GRČKA 01.03.2015. GENIKI PANELLADIKI MUTUAL INS. COOPERATIVE EUROHERC OSIGURANJE D.D.
3 GRČKA 01.03.2015. EUROPEAN UNION GREEK INS. CO. SA EUROHERC OSIGURANJE D.D.
4 GRČKA 20.02.2015. HD INSURANCE LTD -GREEK BRANCH (ex. HD INSURAN EUROHERC OSIGURANJE D.D.
5 GRČKA 12.05.2015. ATE INSURANCE COMPANY SA (ex. ERGO INSURANCE S EUROHERC OSIGURANJE D.D.
6 GRČKA 12.05.2015. INTERASCO GEN. INS.CO. EUROHERC OSIGURANJE D.D.
7 GRČKA 09.06.2015. SIDERIS GEN. INS. CO. SA. CROATIA OSIGURANJE D.D.
8 GRČKA 09.06.2015. PERSONAL GEN. INS. CO. CROATIA OSIGURANJE D.D.