Positive SSL Wildcard

Obavještenje u slučaju nezgode

U slučaju saobraćajne nezgode u inostranstvu:

U slučaju saobraćajne nezgode u inostranstvu, osoba koja upravlja vozilom sa BIH registracijskim oznakama treba:

  • popuniti Europsko izvješće o nezgodi,
  • prijaviti i pozvati policijske organe na lice mjesta nezgode,
  • preuzeti potvrdu o oštećenju vozila od nadležne policijske uprave,
  • eventualno prijaviti štetu odgovornom osiguravatelju ili nacionalnom birou posjećene zemlje, čiji podaci se nalaze na poleđini zelene karte / IMIC,
  • po povratku u zemlju, štetni događaj prijaviti društvu kod kojeg je zaključeno obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti.

U slučaju saobraćajne nezgode u Bosni i Hercegovini:

1. Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo BIH registracijske oznake

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo sa BIH registracijskom oznakom, oštećeni se sa odštetnim zahtjevom, obraća društvu za osiguranje sa kojim vlasnik vozila ima zaključen ugovor o obaveznom osiguranju od automobilske odgovornosti za štete pričinjene trećima.

2. Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo inostrane registracijske oznake

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo sa inostranom registracijskom oznakom oštećeni se sa odštetnim zahtjevom, obraća Birou zelene karte u Bosni i Hercegovini. Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini će sukladno važećim pravilima, dodijeliti odštetni zahtjev na obradu i likvidaciju jednom od društava za osiguranje koja se bave obaveznim osiguranjem od automobilske odgovornosti, i o istom obavijestiti podnosioca odštetnog zahtjeva na dostavljenu adresu.

3. Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo neosigurano vozilo

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo koje nije imalo zaključeno obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti za štete pričinjene trećim osobama ili vozilo strane registarske oznake koje nema valjanu međunarodnu ispravu o osiguranju u skladu sa važećim pravilima, oštećeni se sa odštetnim zahtjevom obraća Zaštitnom fondu Federacije BiH ili Zaštitnom fondu Republike Srpske, u zavisnosti od mjesta nezgode.

4. Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo nepoznato vozilo

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo koje ostane nepoznato, oštećeni se sa odštetnim zahtjevom obraća Zaštitnom fondu Federacije BiH ili Zaštitnom fondu Republike Srpske u zavisnosti od mjesta nezgode. U ovom slučaju oštećeni ima pravo samo na naknadu zbog smrti ili fizičkih povreda.

5. Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo koje je na dan saobraćajne nezgode bilo osigurano kod društva za osiguranje prema kojem je pokrenut postupak likvidacije / stečaja ili oduzeto odobrenje za rad:

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo koje je na dan saobraćajne nezgode bilo osigurano kod društva za osiguranje prema kojem je pokrenut postupak likvidacije / stečaja ili oduzeto odobrenje za rad, oštećeni se sa odštetnim zahtjevom obraća Zaštitnom fondu Federacije BiH ili Zaštitnom fondu Republike Srpske u zavisnosti od registracije odnosnog društva za osiguranje.

6. Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo motorno vozilo Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo motorno vozilo Oružanih snaga Bosne i Hercegovine oštećena osoba se sa zahtjevom za naknadu štete obraća Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine.

Ovo iz razloga što vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine ne podliježu obaveznom osiguranju od automobilske odgovornosti za štete pričinjene trećim osobama.

7. Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo EUFOR-a

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo EUFOR-a, sa zahtjevom za naknadu štete oštećeni se obraća, direktno ili preko svog društva za osiguranje, jedinici EUFOR-a kojoj pripada vozilo koje je prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu.

8. Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo sa registarskim tablicama međunarodnih organizacija

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo sa registarskim tablicama neke od međunarodnih organizacija (npr. OSCE, EULEX i sl.) i valjanom zelenom kartom / IMIC, sa zahtjevom za naknadu štete oštećeni se obraća, direktno ili preko svog društva za osiguranje, Birou zelene karte u Bosni i Hercegovini.