Positive SSL Wildcard

Ostvarivanje prava na naknadu štete iz saobraćajnih nezgoda

Biro zelene karte BiH i njegovi članovi – društva za osiguranje, često primaju zahtjeve oštećenih lica  za detaljnija objašnjenja o postupcima naknade štete iz saobraćajnih nezgoda, posebno u vezi sa nezgodama koje su u Bosni i Hercegovini ili u inostranstvu prouzrokovali vozači vozila sa inostranim registarskim tablicama (tj. prekogranične nezgode).

Putovanje u inostranstvo

Vlasnici / posjednici motornih vozila sa „BIH“ registarskim tablicama moraju imati važeće osiguranje od automobilske odgovornosti za sve države članice Sistema zelene karte. 

Valjanu zelenu kartu/IMIC (International Motor Insurance Card) prilikom putovanja moraju posjedovati vozači motornih vozila sa BIH registarskim tablicama kada ulaze u sljedeće zemlje Sistema zelene karte: Albanija (AL), Azerbejdžan (AZ), Bjelorusija (BY), Iran (IR), Sjeverna Makedonija (MK), Maroko (MA), Moldavija (MD), Rusija (RUS), Tunis (TN), Turska (TR) i Ukrajina (UA).

U fazi nakon Brexit-a, zelena karta će do daljnjeg biti potrebna i za ulazak u Ujedinjeno kraljevstvo (UK) i teritorije pod njegovom nadležnošću (npr. Gibraltar).

Kontrola zelenih karti/IMIC za vozila sa BIH registarskom oznakom se ukida prilikom ulaska u države članice Sistema zelene karte čiji biroi su potpisnici Multilateralnog sporazuma (MGA)*[1], kako slijedi:

Andora (AND), Austrija (A), Belgija (B), Bugarska (BG), Kipar (CY), Češka (CZ), Njemačka (D), Danska (DK), Španjolska (E), Estonija (EST), Francuska (F), Finska (FIN), Grčka (GR), Mađarska (H) , Hrvatska (HR), Italija (I), Irska (IRL), Island (IS), Luksemburg (L), Litvanija (LT), Latvija (LV), Malta (M), Norveška (N), Holandija (NL), Portugal (P), Poljska (PL), Rumunija (RO), Švedska (S), Slovačka (SK), Slovenija (SL), Švicarska CH), Crna Gora (MNE), i Srbija (SRB).[1] *Zemlje Europskog ekonomskog prostora (EEA) su: Austrija (A), Andora (AND), Belgija (B), Bugarska (BG), Kipar (CY), Češka (CZ), Njemačka (D), Danska (DK), Španija (E), Estonija (EST), Francuska (F), Finska (FIN), Velika Britanija (GB), Grčka (GR), Mađarska (H), Hrvatska (HR), Italija (I), Irska (IRL), Island (IS), Luksemburg (L), Litvanija (LT), Latvija (LV), Malta (M), Norveška (N), Holandija (NL), Portugal (P), Poljska (PL), Rumunija (RO), Švedska (S), Slovačka (SK), Slovenija (SLO); osim toga, pravila se primjenjuju i na Švicarsku (CH). Pojedini biroi zelene karte također djeluju kao biroi za područje druge zemlje: Lihtenštajn - švajcarski biro, Monako - francuski biro i Vatikan i San Marino - italijanski biro.

 


Zbog jedinstvenog formata u svim zemljama Sistema zelene karte, zelena karta/IMIC važan je dokument kojim se identifikuju  učesnici saobraćajnih nezgoda, jer sadrži sve podatke potrebne sudioniku nezgode za podnošenje zahtjeva za naknadu štete, kod nadležnog društva za osiguranje. Zelena karta/IMIC  također sadrži adrese i telefonske brojeve nacionalnih biroa, putem kojih  sudionici u saobraćajnim nezgodama mogu dobiti potrebne informacije u vezi sa traženjem štete nastale u saobraćajnim nezgodama u inostranstvu. Iz navedenih razloga, posjedovanje zelene karte/IMIC je potrebno  i kod putovanja u zemlje MGA.

U slučaju saobraćajne nezgode u inostranstvu, vozač sa BIH registarskim oznakama se upućuje na slijedeće postupanje:

  • popuniti Evropski izvještaj  o saobraćajnoj nezgodi
  •  prijaviti i pozvati policijske organe na lice mjesta nezgode
  • preuzeti potvrdu o oštećenju vozila od nadležne policijske uprave
  •  eventualno prijaviti štetu nacionalnom birou posjećene zemlje, čiji podaci se nalaze na unutrašnjoj strani zelene karte/IMIC ili odgovornom ino-društvu za osiguranje, ukoliko su u posjedu predmetne informacije
  • po povratku u zemlju, štetni događaj prijaviti društvu za osiguranje kod kojeg je zaključeno obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti za štete pričinjene trećima.

Ako oštećeni prilikom saobraćajne nezgode u nekoj od država Sistema zelene karte ne uspije pribaviti podatke o osiguranju inostranog vozila registrovanog u nekoj od zemalja Sistema zelene karte, (nepotpun ili nepravilno  popunjen  evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi ili ga uopšte nisu popunili ili nije sačinjen policijski zapisnik), može kontaktirati Biro zelene karte  BiH, koji će po osnovu Sporazuma o zaštiti posjetitelja dobiti  informaciju o društvu za osiguranje štetnika, te po potrebi pribaviti policijski zapisnik i/ili drugu dodatnu dokumentaciju. 

U slučaju saobraćajne nezgode u Bosni i Hercegovini moguće su slijedeće situacije: 

1. Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo BIH registracijske oznake

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo sa BIH registracijskom oznakom, oštećeni se sa odštetnim zahtjevom, obraća društvu za osiguranje, sa kojim vlasnik vozila ima zaključen ugovor o obaveznom osiguranju od automobilske odgovornosti, za štete pričinjene trećima.

2. Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo inostrane registracijske oznake, sa valjanom zelenom kartom/IMIC (vozila iz zemalja u režimu ZK)

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo sa inostranom registracijskom oznakom i valjanom zelenom kartom/IMIC oštećeni se sa odštetnim zahtjevom, obraća Birou zelene karte u Bosni i Hercegovini (kako je pojašnjeno dole pod 3.). Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini će u skladu sa važećim pravilima, dodijeliti odštetni zahtjev na obradu i likvidaciju jednom od društava za osiguranje koja se bave  obaveznim osiguranjem od automobilske odgovornosti, i o istom obavijestiti podnosioca odštetnog zahtjeva na dostavljenu adresu.

3. Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo inostrane registracijske oznake sa područja zemalja  u režimu MGA

U slučaju saobraćajne nezgode u BiH, koju prouzrokuje vozač vozila sa inostranom registarskom tablicom neke od zemalja u režimu MGA, oštećeni se sa odštetnim zahtjevom, obraća Birou zelene karte u Bosni i Hercegovini. Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini će sukladno važećim pravilima, dodijeliti odštetni zahtjev na obradu i likvidaciju jednom od društava za osiguranje koja se bave  obaveznim osiguranjem od automobilske odgovornosti, i o istom obavijestiti podnosioca odštetnog zahtjeva na dostavljenu adresu.

Posebno je važno da oštećeni ispravno evidentira sve bitne podatke o stranom vozaču i motornom vozilu (posebno ime i prezime vozača, registarske tablice, tip i marku vozila, naziv  društva za osiguranje i broj police osiguranja, odnosno zelene karte) koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi. Uvijek preporučujemo da se Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi popuni, čak i ako je policija bila na mjestu saobraćajne nezgode. Društva za osiguranje širom Evrope izdaju ovaj obrazac (naravno, na različitim jezicima) svojim osiguranicima prilikom sklapanja osiguranja od automobilske odgovornosti. Zbog unificiranog sadržaja i numerisanih rubrika koristan je i za različite vrste saobraćajnih nezgoda, čak i u slučajevima kada su učesnici saobraćajne nezgode iz različitih zemalja: pojedinačne rubrike mogu se prevesti na svoj jezik, a obrazac ih usmjerava koje podatke moraju zapisati.

U slučaju kada se radi o vozilu koje je registrovano u državi koja nije članica EU, oštećena strana također mora uzeti kopiju zelene karte odnosno podatke o zelenoj karti. Kada saobraćajnu nezgodu prouzrokuje vučno vozilo s prikolicom, obavezno je upisati podatke o osiguranju vučnog vozila odnosno, po mogućnosti izuzeti kopiju zelene karte tog vozila, jer se šteta većinom pokriva iz osiguranja automobilske odgovornosti vučnog vozila. Ako oštećena strana ne može dobiti kopiju zelene karte, obavezno prepisati podatke o broju, važenju, izdavačkom birou, osiguraniku i vozilu sa zelene karte ili fotografisati zelenu kartu.

Kada oštećeni ima podatke o inostranom društvu za osiguranje kod kojeg je osigurano strano motorno vozilo - štetnik, može odmah podnijeti zahtjev za naknadu štete kod nadležnog BIH društva za osiguranje, koje je korespondent inostranog društva za osiguranje. Oštećeni mogu dobiti informacije o imenovanim korespondentnima stranih odgovornih društava za osiguranje u BiH na web stranici Biroa zelene karte BiH: https:/www.bzkbih.ba/ ili na upit putem slijedećih kontakt podataka:

Tel. 033 724 550

Fax. 033 724 560

E-mail: bzkbih@bzkbih.ba 

            claims@bzkbih.ba

U slučajevima kada oštećeni nema podatke o stranom odgovornom društvu za osiguranje, odnosno ako su podaci o stranom vozilu i osiguranju nedovoljni, društvo za osiguranje kojem se oštećeni prvobitno obratio za pomoć radi nadoknade štete procijenit će oštećenje na vozilu, te isti sa zahtjevom za provjeru osiguranja stranog vozila uputiti na Biro zelene karte BiH, koje će zatražiti potrebne podatke o osiguranju i ovlastiti jednu od svojih članica za rješavanje zahtjeva za naknadu štete.

4. Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo neosigurano vozilo

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo koje nije imalo zaključeno obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti za štete pričinjene trećima, oštećeni se sa odštetnim zahtjevom obraća Zaštitnom fondu Federacije BiH ili Zaštitnom fondu Republike Srpske, u zavisnosti od mjesta gdje se saobraćajna nezgoda dogodila.

5. Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo nepoznato vozilo

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo koje ostane nepoznato, oštećeni se sa odštetnim zahtjevom obraća Zaštitnom fondu Federacije BiH ili Zaštitnom fondu Republike Srpske, u zavisnosti od mjesta gdje se saobraćajna nezgoda dogodila. U ovom slučaju oštećeni ima pravo samo na naknadu zbog smrti ili fizičkih povreda.

6. Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo koje je na dan saobraćajne nezgode bilo osigurano kod društva za osiguranje prema kojem je pokrenut postupak likvidacije / stečaja ili zbog oduzimanja odobrenja za rad zbog neispunjavanja finansijskih obaveza:

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo koje je na dan saobraćajne nezgode bilo osigurano kod društva za osiguranje prema kojem je pokrenut postupak likvidacije / stečaja ili zbog oduzimanja odobrenja za rad, oštećeni se sa zahtjevom za naknadu štete  obraća Zaštitnom fondu Federacije BiH ili Zaštitnom fondu Republike Srpske u zavisnosti od sjedišta/ registracije odnosnog društva za osiguranje.

7. Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo motorno vozilo Oružanih snaga BiH

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo motorno vozilo Oružanih snaga BiH oštećena osoba se sa zahtjevom za naknadu štete obraća Ministarstvu odbrane BiH, s obzirom da vozila Oružanih snaga BiH ne podliježu obaveznom osiguranju od automobilske odgovornosti za štete pričinjene trećima.

8. Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo EUFOR-a

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo EUFOR-a, sa zahtjevom za naknadu štete oštećeni se obraća Glavnoj komandi EUFOR-a za Bosnu i Hercegovinu ili direktno jedinici EUFOR-a kojoj pripada vozilo koje je prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu.

 9. Saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo sa registarskim tablicama međunarodnih organizacija

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo sa registarskim tablicama neke od međunarodnih organizacija (npr. OSCE, EULEX i sl.) i valjanom zelenom kartom / IMIC, sa zahtjevom za naknadu štete oštećeni se obraća Birou zelene karte u Bosni i Hercegovini.