Positive SSL Wildcard

20 GODINA BIROA ZELENE KARTE U BOSNI I HERCEGOVINI

Dana 28.04.2023.godine, Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini je obilježio 20 godina uspješnog poslovanja, kojom prilikom je organizovana međunarodna konferencija “20 godina Biroa zelene karte BiH“ - izazovi i aktivnosti u primjeni evropskih smjernica u sektoru osiguranja“. 

Na Konferenciji su učestvovali predstavnici Savjeta biroa, predstavnici nacionalnih biroa iz regije, predstavnici institucija iz oblasti osiguranja od automobilske odgovornosti iz Bosne i Hercegovine, ali i članica – društava za osiguranje, kojom prilikom su istaknute glavne tačke razvoja na domaćem i međunarodnom planu.

Biro zelene karte BiH nastavlja svoju misiju, koja se ogleda i u  jačanju finansijskih i organizacionih kapaciteta kako bi uspješno mogao odgovoriti svoju ulozi dvostrukog jemca:

- da će strani osiguravač poštivati pravo koje se primjenjuje u Bosni i Hercegovini, te oštećenim osobama nadoknaditi štetu u okviru propisanih svota Bosne i Hercegovine;

- Birou posjećene zemlje, za obavezu svog člana koji pokriva odgovornost za štete nastale trećim osobama upotrebom motornog vozila koje je sudjelovalo u nezgodi.

Naravno, kao i do sada svi zadaci i sve aktivnosti vođene su u tijesnoj saradnji sa članstvom, te poštujući pravila Sistema zelene karte, naročito u dijelu statutarne obaveze koja glasi:
„Članica u svakom trenutku mora zastupati opšte interese Udruženja“, pri čemu je Članica: Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini, a Udruženje: Savjet biroa.