Positive SSL Wildcard

75 godina Sistema zelene karte

U 2024. godini navršava se 75 godina od uspostavljanja međunarodnog sistema osiguranja od automobilske odgovornosti, poznatijeg kao Sistem zelene karte, i osnivanja krovne organizacije - Savjeta Biroa (Council of Bureaux - COB).

Savjet biroa je uspostavljan davne 1949. godine i uspješno se razvija zadnjih 75 godina, što dovoljno govori o njegovom značaju u oblasti slobode kretanja ljudi, roba i usluga.

Sistem zelene karte obuhvata 47 država i njihovih nacionalnih biroa zelene karte a isti  predstavljaju preko 1.500 društava za osiguranje motornih vozila, obuhvatajući prostor Evrope, Sjeverne Afrike i Bliskog Istoka.

Procjenjuje se da trenutno 500 miliona vozila potencijalno mogu koristiti pogodnosti Sistema zelene karte, odnosno  nesmetano saobraćati širom teritorije Sistema zelene karte i pri tome biti uredno osigurani preko svojih društava za osiguranje, uz postojanje garancije nacionalnih biroa - članica Savjeta Biroa.

Funkcionisanje Sistema zelene karte omogućilo je rješavanje odštetnih zahtjeva iz 7,5 miliona međunarodnih automobilskih nezgoda koje su se desile samo u dvadesetogodišnjem periodu 2002. - 2022. godine, što je godišnje u prosjeku 375.000 odštetnih zahtjeva.

U okviru COB sistema uspostavljen je i dopunski Sistem zaštite posjetitelja, čiji su članovi uredi za naknadu štete, garantni fondovi i informativni centri,  koji primjenjuju evropske direktive o osiguranju automobila u 30 država članica Evropske Unije / Evropskog ekonomskog prostora, a na odgovarajući način u tom sistemu učestvuju i države Sistema zelene karte koje nisu formalno članice EU/EEA.

Sistem zelene karte nastavlja uspješno funkcionisati i razvijati se, kroz ispunjavanje svojih osnovnih funkcija;

  1. Omogućavanje slobode kretanja u prekograničnom drumskom saobraćaju uklanjanjem administrativnih barijera.
  2. Ispunjavanje visokog nivoa zaštite žrtava prekograničnih saobraćajnih nezgoda i olakšavanje procedura postupka obrade i likvidacije međunarodnih automobilskih šteta.

Biro zelene karte u Bosni Hercegovini se pridružuje obilježavanju 75-godišnjice Savjeta Biroa i nesmetanog funkcionisanja Sistema zelene karte.

Svojim članstvom u Sistemu, vozači motornih vozila iz Bosne i Hercegovine su u prilici koristiti sve prednosti ovog Sistema, te nesmetano putovati u druge zemlje članice Savjeta biroa.

Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini uspješno nadograđuje svoju ulogu putem dodatnog olakšavanja vozačima kretanje u inostranstvu, a najbolji primjer jeste pridruživanje Multilateralnom sporazumu, davanjem garancije po principu „uobičajenog stacioniranja motornih vozila“, potpisivanje Sporazuma o zaštiti posjetitelja sa 33 biroa zelene karte, te potpisivanje Sporazuma između informativnih centara.