Positive SSL Wildcard

N A J A V A: Biro zelene karte BiH najavljuje Radionicu na temu:

„Baze podataka Biroa zelene karte BIH
u vezi sa predstojećim obavezama po MGA sporazumu“.

Djelujući u skladu sa „Hodogram aktivnosti za pristup MGA sporazumu“, te vršeći dalju edukaciju o značaju i praktičnoj primjeni MGA sporazuma, kao i o promjenama u svakodnevnim aktivnostima koje će se sprovoditi ubuduće, kako od strane Biro zelene karte BiH tako i njenih članica, obavještavamo vas o održavanju Radionice na temu:

„Baze podataka Biroa zelene karte BIH u vezi sa predstojećim obavezama po MGA sporazumu“

Radionica će se održati 31.10.2019.godine, sa početkom u 10,00 sati ,Hotel „Ibis Styles, Sarajevo. Poziv za prijavu sa dnevnim redom i drugim detaljima Radionice su upućeni direktno svim članicama Biroa zelene karte BiH. Molimo da prijave izvršite najkasnije do 25.10.2019.godine.