Positive SSL Wildcard

Održan seminar o obradi i likvidaciji međunarodnih automobilskih šteta

Nakon dužeg vremena i iskoristivši popuštanje svih vanrednih mjera uslijed Covida 19, Biro zelene karte BiH je dana 10.05.2022.godine, organizovao Seminar na temu „Promjene u obradi i likvidaciji međunarodnih šteta - put ka evropskim direktivama“, omogućivši svim učesnicima potrebnu društvenu interakciju i međusobno povezivanje.

Cilj Seminara je prvenstveno bio ujednačavanje prakse prilikom obrade i likvidacije međunarodnih automobilskih šteta nastalih na teritoriji Bosne i Hercegovine u skladu sa pravilima Sistema zelene karte, kao i upoznavanja članstva sa aktuelnim izmjenama propisa Sistema zelene karte i zakonodavstva Evropske unije u pogledu obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

Kroz obrađene teme na seminaru, učesnici su upoznati o aktuelnim promjenama u Sistemu zelene karte i praktičnoj primjeni odredbi Kritskog sporazuma / Internal Regulations, kao i o novoj Direktivi Evropske unije o obaveznom osiguranju od automobilske odgovornosti.

Pored osiguravajućih društava iz članstva Biroa zelene karte BiH, seminaru su prisustvovali i predstavnici Zaštitnog fonda F BiH i Zaštitnog fonda RS, sa kojima Biro zelene karte BiH aktivno sarađuje, kako na pitanju rješavanja šteta uzrokovanih upotrebom neosiguranih vozila strane registarske oznake i borbe protiv neosiguranih vozila, tako i u razmjeni iskustava i znanja iz oblasti obaveznog osiguranja automobilske odgovornosti.