Positive SSL Wildcard

Seminar za službenike Granične policije

SEMINAR ZA SLUŽBENIKE GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Povodom aktivacije MGA sporazuma, u skladu sa kojim je od 19.10.2020.g. prestala obaveza kontrole zelene / bijele karte za vozila iz zemalja sa kojima je potpisan sporazum o „Podsistemu registarske tablice“ (zemlje EU/EEA, Švicarska, Srbija i Andora), u organizaciji Biroa zelene karte BiH i Granične policije BiH, održani su seminari za službenike Granične policije BiH na temu:
„SISTEM ZELENE KARTE – Pristupanje Bosne i Hercegovine režimu MGA“.

Seminari su održani u sjedištima svih Terenskih ureda Granične policije BiH nadležnim za cestovne granične prelaze, i to:

- Terenski ured Sjeverozapad – Gradiška, 13.10.2020.g.
- Terenski ured Sjeveroistok – Bijeljina, 14.10.2020.g.
- Terenski ured Jug – Čapljina, 15.10.2020.g.
- Terenski ured Istok – Višegrad, 20.10.2020.g.
- Terenski ured Zapad – Bosansko Grahovo, 22.10.2020.g.

Seminari su se odvijali u dva tematska dijela. Predstavnici Biroa zelene karte su u prvom dijelu Seminara upoznali učesnike o ciljevima i značaju međunarodnog Sistema zelene karte, sa naglaskom na konkretne primjere iz prakse, dok je drugi dio Seminara imao interaktivni karakter kojom prilikom su se postavljanja najaktuelnija pitanja od strane službenika Granične police BiH, kao i analiza specifičnih situacija i primjera iz prakse.

Ovim seminarima, koji su imali za cilj olakšanje primjene pravila kontrole međunarodne isprave o osiguranju od odgovornosti za štete pričinjene trećima, učestvovali su granični policajci - neposredni izvršioci kontrole vozila koja prelaze državnu granicu, kao i drugi službenici Granične policije BiH koji kroz svoju svakodnevnu službu rješavaju pitanja iz predmetne materije.

Biro zelene karte BiH se želi zahvaliti na dosadašnjoj uspješnoj saradnji sa Graničnom policijom BiH, koja je kroz ove seminare dobila na svojoj dodatnoj kvaliteti.