Positive SSL Wildcard

Seminar za policijske službenike

SEMINAR ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE

Nastavno na održane seminare za službenike Granične policije BiH, koji su nadležni za kontrolu posjedovanja međunarodne isprave o osiguranju za vozila strane registarske oznake prilikom prelaska državne granice i ulaska u Bosnu i Hercegovinu, u organizaciji Biroa zelene karte BiH su održani i seminari za policijske službenike koji su nadležni za navedenu kontrolu stranih vozila prilikom saobraćanja na putevima u Bosni i Hercegovini, kao i za uviđaje saobraćajnih nezgoda.

Seminar na temu „SISTEM ZELENE KARTE – Pristupanje Bosne i Hercegovine režimu MGA“ organizovani su povodom aktivacije MGA sporazuma, u skladu sa kojim je od 19.10.2020.g. prestala obaveza kontrole zelene / bijele karte za vozila iz zemalja sa kojima je potpisan sporazum o „Podsistemu registarske tablice“ (zemlje EU/EEA, Švicarska, Srbija i Andora).

Seminari su održani dana 05. i 06. novembra 2020.g. u velikoj konferencijskoj sali sarajevskog hotela Ibis Styles, a istim su prisustvovala 32 policijska službenika iz pet kantonalnih Ministarstava unutrašnjih poslova.

Predstavnici Biroa zelene karte BiH su u prvom dijelu Seminara upoznali učesnike o ciljevima i značaju međunarodnog Sistema zelene karte, sa naglaskom na konkretne primjere iz prakse, dok je drugi dio Seminara imao interaktivni karakter kojom prilikom su se postavljanja najaktuelnija pitanja od strane policijskih službenika, kao i analiza specifičnih situacija i primjera iz prakse sa naglaskom na podatke o osiguranju vozila koje treba sadržavati policijski zapisnik o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode.

Ovim seminarima, koji su imali za cilj olakšanje primjene pravila kontrole međunarodne isprave o osiguranju od odgovornosti za štete pričinjene trećima, učestvovali su policijski službenici - neposredni izvršioci kontrole vozila u saobraćaju i vršioci uviđaja saobraćajnih nezgoda.

Biro zelene karte BiH se želi zahvaliti na dosadašnjoj uspješnoj saradnji sa nadležnim MUP-ovima, koja je kroz ove seminare dobila na svojoj dodatnoj kvaliteti.