Positive SSL Wildcard

Saopštenje za javnost Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini, Putovanje motornim vozilom u inostranstvo

Na osnovu čestih upita vozača koje dobivamo u periodu godišnjih odmora kada se češće putuje u inostranstvo, a u cilju jasnijeg razumijevanja važnosti posjedovanja dokumenta zelena karta/IMIC i otklanjanja eventualno neugodnih situacija, Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini želi podsjetiti na slijedeće :

Nakon pristupanja Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini Multilateralnom sporazumu, dokument zelena karta/IMIC je obavezan kod putovanja u 9 država članica Sistema zelene karte, i to:

1. Albanija (AL)

2. Azerbejdžan (AZ)

3. Sjeverna Makedonija (MK)

4. Maroko (MA)

5. Moldavija (MD)

6. Tunis (TN)

7. Turska (TR)

8.  Ukrajina (UA)

9. Ujedinjeno kraljevstvo (UK)

Radi utvrđivanja valjanosti međunarodnog osiguranja od automobilske odgovornosti, vozači „BIH“ registarskih oznaka pri ulasku u navedene zemlje predočavaju važeću zelenu kartu/IMIC, koju osiguranicima izdaju društva za osiguranje temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti.

Nakon pristupanja Multilateralnom sporazumu - 20.10.2020.godine, na temelju kojeg nacionalni biroi zelene karte preuzimaju obavezu garancije šteta, koje su u zemljama potpisnicama Multilateralnog sporazuma prouzrokovala vozila s inostranim registracijskim oznakama, vozačima vozila sa „BIH“ registarskom oznakom se pri prelasku granica zemalja Evropskog ekonomskog prostora, Srbije, Crne Gore, Andore i Švajcarske, ne vrši provjera posjedovanja zelene karte/IMIC-a, već kao dokaz o postojanju obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti služi registarska tablica motornog vozila.

Zbog jedinstvenog obrasca u svim zemljama Sistema zelene karte, zelena karta/IMIC je dokument na engleskom jeziku, kojim se lakše identifikuju učesnici saobraćajnih nezgoda i koji sadrži sve podatke koji su svakom učesniku saobraćajne nezgode potrebni za podnošenje odštetnog zahtjeva kod nadležnog osiguravajućeg društva ili odnosnog nacionalnog biroa zelene karte. Na poleđini zelene karte/IMIC-a navedene su adrese i telefonski brojevi nacionalnih biroa u kojima sudionici saobraćajnih nezgoda mogu dobiti potrebne informacije u vezi s naplatom odštetnih zahtjeva proizašlih iz saobraćajnih nezgoda u inostranstvu.

Iz prednje navedenih razloga, preporuka Biroa zelene karte BiH je da osiguranici posjeduju zelenu kartu / IMIC prilikom putovanja u inostranstvo, uključujući i zemlje u kojima ista nije obavezna za nesmetano kretanje i prelazak međunarodnih granica.

BIRO ZELENE KARTE U BOSNI I HERCEGOVINI