Positive SSL Wildcard

Seminar: „Biro zelene karte BiH i Multilateralni garantni sporazum (MGA) – značaj i aktivnosti

U skladu sa usvojenim „Hodogramom aktivnosti za pristup MGA sporazumu“, u kojem je između ostalog naglašena potreba edukacije o karakteru, značaju ali i praktičnoj primjeni MGA sporazuma i promjenama u obradi šteta po pristupanju istom, Biro zelene karte BiH je 25.04.2018.godine održao Seminar na temu: „Biro zelene karte BiH i Multilateralni garantni sporazum (MGA) – značaj i aktivnosti„

Pored predstavnika stručnih službi Biroa zelene karte BiH, predavač-gost je bila i gospođa Tjaša Korbar, direktorica Biroa zelene karte Slovenije, sa temom: „Na put bez zelene karte-iskustva slovenačkog biroa“.

Po ocjeni učesnika Seminara, isti je polučio uspjeh, obzirom da predstavlja prvi cjeloviti pristup MGA sporazumu, na jednom mjestu, za ciljanu skupinu - članice Biroa zelene karte BiH, Zaštitni fond RS i Zaštitni fond F BiH.

Ovo je svakako prvi seminar na ovu temu, ali imajuću u vidu aktivnosti koje čekaju BiH u budućnosti, zasigurno ne i posljednji.