Positive SSL Wildcard

Seminar: „Multilateralni garantni sporazum (MGA)"

Nastavno na „Hodogram aktivnosti za pristup MGA sporazumu“, te neophodnost edukacije o karakteru, značaju ali i praktičnoj primjeni MGA sporazuma i promjenama u obradi šteta po pristupanju istom, Biro zelene karte BiH je 14.09.2018.godine održao Seminar na temu: „Multilateralni garantni sporazum (MGA)“.

Gosti predavači su bili gospodin Luk De Baere, direktor za pravne poslove u Savjetu biroa, Brisel i gospodin Hrvoje Pauković direktor Hrvatskog ureda za osiguranje.

Seminaru su pored zaposlenika društava za osiguranje / članica Biroa zelene karte BiH, prisustvovali i predstavnici Zaštitnog fonda F BiH i Zaštitnog fonda RS, obzirom da je tema pristupa Multilateralnom sporazumu, inovirana sa novim predavačima i informacijama o do sada preduzetim mjerama prema ranije definisanom „Hodogramu aktivnosti za pristup MGA sporazumu“