Positive SSL Wildcard

Seminar / radionica – štete od neosiguranih motornih vozila inostrane registracije

S ciljem ujednačavanja prakse prilikom rješavanja šteta od neosiguranih motornih vozila inostrane registracije nastalih na teritoriji Bosne i Hercegovine, Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini je dana 22.09.2021.godine, organizovao seminar/radionicu, zajedno sa kolegama iz Zaštitnog fonda Federacije BiH i Zaštitnog fonda republike Srpske.

Teme seminara, nakon kojeg je otvorena radionica i razmjena iskustava sa učesnicima su bile slijedeće:

1. Sistem zelene karte-pristupanje BiH režimu MGA,
2. Međunarodna isprava o osiguranju od građanske odgovornosti za štete trećim licima.

Na ovaj način su učesnici upoznati sa organizacijom i načinu funkcionisanja međunarodnog Sistema zelene karte, kao i načinu poslovanja u pojedinim režimima u ovisnosti od vrste zaključenog sporazuma sa nacionalnim Biroima zemalja članica Sistema zelene karte.

Ovakav vid saradnje se pokazao kao vrlo uspješan, obzirom da su učesnici iznijeli vlastita iskustva iz prakse u pogledu saobraćajnih nezgoda i valjane međunarodne isprave o osiguranju za vozila strane registarske oznake, što je bila osnova i za dogovor o organizaciji budućeg rada i unapređenja saradnje između uključenih subjekata u obradi predmetnih šteta.

Nesmetano funkcionisanje Sistema zelene karte i zaštita žrtava saobraćajnih nezgoda je svrha i razlog ovog ali i svih budućih oblika saradnje, što je posebno istaknuto tokom pomenutog okupljanja, a isti će se i dalje organizovati prema iskazanim potrebama.