Positive SSL Wildcard

Seminar „Zaštita ličnih podataka u postupku obrade međunarodnih automobilskih šteta“

Dana 31.10.2017.godine, u organizaciji Biroa zelene karte BiH, održan Seminar, pod nazivom „Zaštita ličnih podataka u postupku obrade međunarodnih automobilskih šteta“

Na dnevnom redu su bila slijedeća predavanja:

  • Pravo na privatnost i zaštita ličnih podataka“
  • „Zakonodavstvo Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite ličnih podataka – zakonske obaveze društava za osiguranje“
  • Refleksije evropskog zakonodavstava u oblasti zaštite ličnih podataka na međunarodni Sistem zelene karte“
  • „Zaštita ličnih podataka u praksi društava za osiguranje“
  • „Nova Uredba Evropske Unije o zaštiti ličnih podataka“

Predavači su bili gospođa Samira Zijadić i gospodin Amel Zekić, zaposlenici Biroa zelene karte BiH i gospođa Azra Hasanović, Triglav osiguranje d.d. Sarajevo.

Zaštita ličnih podataka kod međunarodne obrade šteta, zaslužuje posebnu pažnju, jer je u praksi nemoguće obraditi i likvidirati štetu bez identifikacije učesnika u saobraćajnoj nezgodi odnosno korištenja podataka, koji se svrstaju u kategoriju ličnih podataka. Nadalje, na nivou Evropske unije donesena je nova Uredba o zaštiti ličnih podataka, koja stupa na snagu 28.05.2018.godine, a koja će u konačnici imati uticaja na ovu problematiku i u odnosu na pravne subjekte u Bosni i Hercegovini.

Učesnici Seminara, predstavnici društava za osiguranje koja se bave poslovima obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti na teritoriji Bosne i Hercegovine su temu i rad na Seminaru ocijenili korisnim i uspješnim, uz napomenu da je isti otvorio dodatna pitanja, koja će se morati rješavati u budućnosti, te harmonizovati na nivou društava za osiguranje.