Positive SSL Wildcard

SUSPENZIJA IRANA IZ SISTEMA ZELENE KARTE

Odlukom Savjeta Biroa – krovne organizacije međunarodnog sistema osiguranja od automobilske odgovornosti sa sjedištem u Briselu, nacionalni biro osiguranja Irana (IR) suspendovan je iz Sistema zelene karte sa stupanjem na snagu od 01.01.2024. godine.

 

Odluka o suspenziji Irana iz Sistema zelene karte podrazumijeva da od 01.01.2024.g. u 00:00 sati:

-          zelene/bijele karte za vozila sa BIH registarskim oznakama prestaju važiti na teritoriji Irana bez obzira na naznačeni period njihovog važenja;

-          vozila sa BIH registarskim oznakama pri ulasku na teritorij Irana moraju zaključiti granično osiguranje za period boravka u Iranu;

 

-          zelene/bijele karte za vozila sa IR registarskim oznakama prestaju važiti na teritoriji Bosne i Hercegovine,  bez obzira na naznačeni period njihovog važenja;

-          vozila sa IR registarskim oznakama pri ulasku na teritorij Bosne i Hercegovine moraju zaključiti granično osiguranje za period boravka u Bosni i Hercegovini.

 

Vozila sa iranskim registarskim oznakama koja se 01.01.2024.g. zateknu na teritoriji Bosne i Hercegovine (vozila koja su ranije ušla u Bosnu i Hercegovinu), dužna su da  za preostali period boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine zaključe granično osiguranje kod jednog od društava za osiguranje iz Bosne i Hercegovine, koje se bavi poslovima osiguranja odgovornosti za štete pričinjene trećima.