Positive SSL Wildcard

Zajedničke radionice „Približavanje EU standardima“

Radne teme koje su pripremljene, dijelom se odnose na sve članice, a dijelom samo na one s kojima Biro zelene karte BiH ima zaključen ugovor o obradi i likvidaciji šteta po zelenoj karti, i iste su definisane kako slijedi:

1. kompletiranje dokumentacije, koja se dostavlja na dalju obradu (u BIH ili u drugoj zemlji);

2. postupanje po zahtjevima za pokrića i zahtjevima za refundaciju;

3. postupanja po izvještajima dostavljenim po odštetnim zahtjevima- TABOZ i otklanjanje nesaglasnosti;

4. obrada šteta u toku parnice (sa akcentom na zaključivanje vansudskih /sudskih nagodbi; uloga Biroa uz umješača te zaključivanje sudske nagodbe; ustrajavanje umješača na prigovoru pasivne legitimacije: razlozi za i protiv; procedura za slučaj više od jednog umješača (odgovornost 2 i više stranih vozila);

5. diskusije po sporazumu o zaštiti posjetitelja: slučajevi primjene u praksi i način unaprijeđenija realizacije istog;

6. praktična primjena „Pravila i procedura“ zaštite ličnih podataka; poštivanje utvrđenih procedura; Praktična iskustva u zaštiti ličnih podataka; Praktična iskustva u razmjeni ličnih podataka sa ino partnerima; Pripreme za postavljanje izvršioca nadležnog za zaštitu LP (Data Protection Officer); Nova Uredba EU o zaštiti ličnih podataka;

Ogranizovanjem ove radionice ostvaruje se direktni rad između stručnih službi Biroa zelene karte BiH i njegovih članica, s ciljem daljeg unaprijeđenja i otklanjanja dilema, te pružanja potrebnih odgovore na specifične situacije. Nadalje, radionice će predstavljati osnovu za dalji rad Biroa zelene karte BiH, u dijelu obrade i likvidacije šteta po zelenoj karti te omogućiti uvid u poboljšanje rada kako članica tako i Biroa zelene karte BiH.