Positive SSL Wildcard

Seminar za službenike Granične policije

27 Oct 20
SEMINAR ZA SLUŽBENIKE GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE - Povodom aktivacije MGA sporazuma, u skladu sa kojim je od 19.10.2020.g. prestala obaveza kontrole zelene / bijele karte za vozila iz zemalja sa kojima je potpisan sporazum o „Podsistemu registarske tablice“ (zemlje EU/EEA, Švicarska, Srbija i Andora), u organizaciji Biroa zelene karte BiH i Granične policije BiH, održani su seminari za službenike Granične policije BiH na temu: „SISTEM ZELENE KARTE – Pristupanje Bosne i Hercegovine režimu MGA“.

OBAVJEŠTENJE ZA VOZAČE

02 Oct 20
Provedbenom odlukom Evropske komisije (EU) 2020/1358 оd 28. 09. 2020. godine, o primjeni Direktive br. 2009/103/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća u odnosu na provjere osiguranja od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila koja se uobičajeno nalaze u Bosni i Hercegovini, od 19.10.2020.godine, ukidaju se provjere osiguranja motornih vozila od građanskopravne odgovornosti u skladu s Direktivom 2009/103/EZ, za vozila koja se uobičajeno nalaze u Bosni i Hercegovini, Nakon višegodišnjih priprema i rada na uspostavljanju i ispunjavanja kriterija i određenih standarda prema evropskoj zajednici osiguravača u Briselu, Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini je potpisao Multilateralni garantni sporazum kojim je Bosna i Hercegovina postala član tzv. Podsistema registarske oznake.

Održana Radionica na temu „MGA sporazum i veza sa podacima Biroa zelene karte BiH“

12 Nov 19
U organizaciji Biroa zelene karte BiH, dana 31.10.2019.godine održana je Radionica na temu: „MGA sporazum i veza sa podacima Biroa zelene karte BiH“.

N A J A V A: Biro zelene karte BiH najavljuje Radionicu na temu:

11 Oct 19
„Baze podataka Biroa zelene karte BIH u vezi sa predstojećim obavezama po MGA sporazumu“

Seminar: „Multilateralni garantni sporazum (MGA)"

14 Sep 18
Nastavno na „Hodogram aktivnosti za pristup MGA sporazumu“, te neophodnost edukacije o karakteru, značaju ali i praktičnoj primjeni MGA sporazuma i promjenama u obradi šteta po pristupanju istom, Biro zelene karte BiH je 14.09.2018.godine održao Seminar na temu: „Multilateralni garantni sporazum (MGA)“.

Seminar: „Biro zelene karte BiH i Multilateralni garantni sporazum (MGA) – značaj i aktivnosti

07 May 18
U skladu sa usvojenim „Hodogramom aktivnosti za pristup MGA sporazumu“, u kojem je između ostalog naglašena potreba edukacije o karakteru, značaju ali i praktičnoj primjeni MGA sporazuma i promjenama u obradi šteta po pristupanju istom, Biro zelene karte BiH je 25.04.2018.godine održao Seminar na temu: „Biro zelene karte BiH i Multilateralni garantni sporazum (MGA) – značaj i aktivnosti„

Seminar „Zaštita ličnih podataka u postupku obrade međunarodnih automobilskih šteta“

02 Nov 17
Dana 31.10.2017.godine, u organizaciji Biroa zelene karte BiH, održan Seminar, pod nazivom „Zaštita ličnih podataka u postupku obrade međunarodnih automobilskih šteta“

Posjeta predstavnika švedskog biroa zelene karte

17 May 17
Dana 12.05.2017.godine, Biro zelene karte BiH zvanično su posjetili predstavnici odjela za štete Biroa zelene karte Švedske. Delegaciju švedskog biroa činili su: Katja Vadnov, Mark Van Gessel i Roland Lindersson. Radni sastanak je održan u prostorijama Biroa zelene karte BiH. Studijska posjeta švedskog biroa je realizovana u cilju boljeg razumijevanja načina rada nacionalnog biroa izvan EU.